W przedszkolu Kids Academy na ulicy Polnej odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące Straży Miejskiej.

Spotkania z przedszkolakami miały na celu przedstawienie charakteru pracy funkcjonariusza Straży Miejskiej. Strażnicy opowiadali najmłodszym, jakie zadania i obowiązki wykonują osoby pracujące w służbach mundurowych. Dzieci miały okazję obejrzeć elementy umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego. Prelekcja ta była również okazją do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w czapce strażnika.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.