Nowy środek przymusu bezpośredniego użytkowany w służbie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza.

 

W dniach 14-15 lipca 2021 roku w siedzibie Straży miejskiej Kalisza odbyło się specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem. Szkolenie pozwoli pierwszej grupie strażników na użytkowanie w służbie urządzeń służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Taser, paralizator X2, bo tego typu urządzenie zostanie na dniach wprowadzone do służby w Straży Miejskiej Kalisza, jest to skuteczny i bezpieczny środek przymusu bezpośredniego.
Skuteczny, gdyż w kilka sekund można obezwładnić osobę, wobec której podejmowana jest interwencja.
Bezpieczny, ponieważ wiązka prądu elektrycznego wysyłanego z tasera nie powoduje obrażeń ciała.
Wprowadzenie do użytkowania urządzenia poprzedzone było specjalistycznym szkoleniem, zakończonym egzaminem, konieczne było aby każdy strażnik, który go używa, robił to pewnie, skutecznie i bezpiecznie.