AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie o wynikach naboru.

 

SMK - II. 1102.1.6.2022

Kalisz, 27.05.2022r.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

w Straży Miejskiej Kalisza

na stanowisko: Aplikanta ds. rejonowo - patrolowych

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Pan Szczepan Zieliński zamieszkały w Kaliszu,

2. Pan Dawid Bilski zamieszkały w Godzieszach Małych,

3. Pani Klaudia Roszczyk zamieszkała w Szczytnikach.

 

Ww. osoby zostały wybrane ze względu na predyspozycje osobowościowe do pracy na stanowisku strażnika miejskiego - Aplikanta ds. rejonowo - patrolowych oraz dobrą znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ustawowej działalności straży gminnych i miejskich, znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego, prawa o ruchu drogowym.

 

 BIP

Komisja Rekrutacyjna

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY