Kierownictwo SM

 

Kierownictwo Straży Miejskiej Miasta Kalisza

mgr Mateusz Suliga

W dniu 10 stycznia 2022 roku – decyzją Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Kalisza. Komendant kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez jednostkę wyniki, a sprawozdanie z realizacji wykonanych przez Straż zadań składa Prezydentowi. Do jego zadań należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą jednostki – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Jest przełożonym wszystkich strażników i pracowników Straży Miejskiej Miasta Kalisza.

kontakt:

tel. 62 765 44 52

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komendantowi podlegają bezpośrednio:

Naczelnik Wydziału Prewencji: mgr Maciej Frankowski tel. 0627654457

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik referatu I: Piotr Gajoch tel. 0627654457

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik referatu II: Jacek Kryształ tel. 0627654457

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kierownik referatu Dyżurnych i Wykroczeń: mgr Tomasz Bugajny tel. 0627654457

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dyżurny Straży Miejskiej: tel. 986

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY