Rodo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza

orzel02.png

RODO

Szanowni Państwo ! 

akapitWypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Komendant Straży Miejski Kalisza.

- ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych: 

- Renatę Matczak

 Zadaniem Inspektora ochrony danych jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Straży Miejskiej Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie:

- 62 76 54 450 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bądź pod adresem: - ul. Krótka 5-7, 62 - 800 Kalisz.

 

akapitPrzekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Straży Miejskiej. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Komendanta Straży Miejskiej wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

akapitW związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Straży Miejskiej Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Straż Miejską zadania realizowanego w interesie publicznym. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

akapitPaństwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystać Straż Miejska Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. 

DODO 

Szanowni Państwo ! 

akapitW związku z zapisami art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125 z dnia 2019.01.22) informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Komendant Straży Miejskiej Kalisza

- ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych:

- Renatę Matczak 

Zadaniem Inspektora ochrony danych jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Straży Miejskiej Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie:

- 62 76 54 450 lub poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bądź pod adresem: - ul. Krótka 5-7, 62 - 800 Kalisz.

 

3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

a) prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01

b) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY