Kontakt

kontakt.jpg62-800 Kalisz,woj. wielkopolskie

ul. Krótka 5-7
tel: 627 654 450 lub 627 646 900
fax: 627 654 450
tel. mob: 661 430 043
tel. alarmowy: 986

 

 

Straż Miejska w Kaliszu pracuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia

 

Komendant SMK:

tel: 627 654 452
Interesantów przyjmuje w każdy
poniedziałek od godz. 14:00 do 16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

 

Sekretariat SMK:

tel: 627 654 450
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Urząd Miejski:

62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
Nr konta: 86 1020 2212 0000 5102 0387 5622
Rachunek do wpłat za mandaty wystawione od 01-01-2018 roku.

 

Interwencje dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego zaistniałe na terenie 

miasta Kalisza przyjmowane są pod całodobowym numerem alarmowym.

986

linia

web: sm.kalisz.pl

linia

  

Zgłoszenia pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska Kalisza
ul. Krótka 5-7
62-800 Kalisz
lub drogą elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W przypadku skarg lub wniosków wysłanych do Straży Miejskiej Kalisza za pomocą poczty elektronicznej warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia), jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 Korespondencja ta powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 Korespondencja, niespełniająca powyższych wymogów może być traktowana, jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

 Straż Miejska Kalisza działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osobę zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.

 Jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie - art. 234 kk oraz pomówienia - art. 212 KK.


 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY