AKTUALNOŚCI

 

29 sierpnia obchodzony jest Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego.

 

    Straż Miejska w Kaliszu obchodzi w tym roku 31. rocznicę powstania. Uroczyste obchody święta strażników miejskich odbyły się 29 sierpnia w siedzibie Straży Miejskiej.

 W uroczystości wziął udział Wiceprezydent Mateusz Podsadny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także służb mundurowych. W trakcie uroczystości Prezydent i Komendant Straży Miejskiej przyznali honorowe wyróżnienia oraz awanse na wyższe stanowiska strażnikom miejskim. Podczas uroczystości Prezydent oraz zaproszeni goście skierowali do strażników słowa uznania, podziękował za trud wkładany w codzienną służbę na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza.

W Kaliszu Straż Miejską powołano w czerwcu 1991 roku jako wyodrębnioną komórkę w strukturach Urzędu Miejskiego w Kaliszu, wówczas Straż liczyła 30 strażników. Od stycznia 2005 roku Straż Miejska funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta Kalisza i zatrudnia obecnie 46 pracowników w tym 36 strażników.

Dziś jednostka Straży Miejskiej Kalisza w swojej strukturze posiada część administracyjną i wydział prewencji w którym, wyodrębniony jest referat dyżurnych wraz z zespołem ds. wykroczeń, dwa referaty patrolowo-rejonowe oraz zespół ds. profilaktyki i ochrony środowiska.

Głównym celem Straży Miejskiej Kalisza jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu Straż Miejska podejmuje działania prewencyjne, profilaktyczne oraz informuje społeczność lokalną o stanie zagrożeń, co wynika wprost z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Straż Miejska Kalisza w okresie pierwszego półrocza otrzymała 3060 zgłoszeń od mieszkańców Kalisza:

179- dotyczących zakłóceń porządku i spokoju publicznego

1308- zagrożenia w ruchu drogowym

556- naruszenia przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami

360- dotyczących pomocy zwierzętom

658- dotyczy innych zagrożeń i awarii technicznych.

  

Dziękujemy za wytrwałą i ciężką pracę, życzymy wszystkiego najlepszego!

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY