AKTUALNOŚCI

 

,,Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”.

 

        W dniach 22-23.11.2022 roku, w Kaliszu funkcjonariuszki Straży Miejskiej Kalisza wzięły udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem ,,Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”.

      Organizatorem konferencji był Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

         Zamierzeniem organizatorów było, by konferencja „Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych”z racji swojego ogólnopolskiego charakteru oraz uczestnictwa w niej uznanych postaci nauki oraz teoretyków i praktyków z obszaru bezpieczeństwa stała się szerokim forum wymiany wiedzy i naukowych rozważań oraz by była miejscem popularyzacji praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

      W ramach swoich kompetencji Straż Miejska Kalisza w pierwszym dniu Konferencji wystawiła stanowisko promocyjne SM podczas którego informowała zaproszonych uczestników i gości na temat specyfiki pracy SM oraz kwestii dotyczących podejmowania interwencji związanych z ochroną środowiska na terenie naszego miasta. W drugim dniu konferencji strażniczka wzięła udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego wygłosiła referat dotyczący działań i współpracy Straży Miejskiej Kalisza z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ekologiczne. Na uwagę zasługuje również fakt, że Straż Miejska Kalisza była członkiem Komitetu Naukowego tejże konferencji.

      Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w Konferencji. Tematyka poruszana w trakcie obrad panelowych do zagadnienia leżące w bezpośrednim zainteresowaniu Straży Miejskiej. Ponadto współpraca z Jednostkami Naukowymi w kontekście realizowanym przez Straże Gminne i Miejskie zadań, przyczynia się do tego, że w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej działania służb, inspekcji i podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo będą szybsze, trafniejsze i skuteczniejsze. 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY