AKTUALNOŚCI

001

 

Interwencja Sekcji Eko-Patrolu Straży Miejskiej

 

  W ostatnim czasie funkcjonariusze Sekcji Eko-Patrol kaliskiej Straży Miejskiej interweniowali w sprawie przyjętego zgłoszenia o możliwości opróżniania przydomowego szamba z nieczystości ciekłych przez jednego z mieszkańców Kalisza.

  Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze sekcji Eko-Patrol przystąpili do szczegółowej kontroli wskazanej posesji. W ramach kontroli sprawdzono w jaki sposób właściciele usuwają ścieki, czy w odpowiedni sposób gromadzą odpady oraz czy nie spalają ich w domowych kotłach c.o. W trakcie kontroli ujawniono, że ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się w ogrodzie, wylewane są nieczystości przy pomocy węża i pompy. Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano postepowanie mandatowe za popełnione wykroczenie ( art. 10. Ustawy o czystości i porządku w gminach).

  Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych - w tym przypadku przepisy nakazują udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości. 

  Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tjt. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko.

  Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY