AKTUALNOŚCI

000

Holowanie pojazdów

 Holowanie pojazdów

Od początku roku Straż Miejska Kalisza przyjęła 11 zgłoszeń od mieszkańców Kalisza z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie porzuconych pojazdów. Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane a z pośród nich 4 pojazdy zostały zakwalifikowane do wdrożenia procedury usunięcia pojazdów na podstawie art. 50a ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wskazuje, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Przepis ten daje możliwość usunięcia wraków wyłącznie na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Natomiast w przypadku dróg wewnętrznych pojazd taki może być usunięty w sytuacji gdy stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. W każdym wypadku Straż Miejska podejmuje próbę nawiązania kontaktu z właścicielem czy użytkownikiem takiego pojazdu.

W ostatnim czasie aż trzy pojazdy wymagały usunięcia z jednego z osiedlowych parkingów na terenie Kalisza, jak się okazało było to wyzwaniem dla służb pod kątem zabezpieczenia jak również samego wykonawcy usługi. Wszystko przebiegło zgodnie z planem a mieszkańcy zyskali dodatkowe miejsca parkingowe. 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY