AKTUALNOŚCI

 005

Kontrole nieruchomości pod kątem gospodarki odpadami

 

Kontrole nieruchomości pod kątem gospodarki odpadami

Straż Miejska Kalisza działając w ramach posiadanych kompetencji dokonuje kontroli nieruchomości pod kątem gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi. Podczas tych działań sprawdzane jest:

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie;

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie;

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

- nieruchomości pod kątem czystości i porządku.

   

    W powyższym zakresie współpracujemy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonując kontroli przedsiębiorców w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

W okresie od 30.01.2023 roku do 17.03.2023 roku przeprowadzonych zostało 83 kontroli w ww.  zakresie na terenie zlewni, w skład której wchodzą osiedla Majków i Chmielnik. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza w trakcie kontroli ujawnili nieprawidłowości w 35 przypadkach, nałożono 14 mandatów karnych, w 16 zastosowano pouczenie, a w 5 trwają czynności wyjaśniające. 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY