AKTUALNOŚCI

000

Kontrole utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach

Kontrole nieruchomości pod kątem utrzymania czystości i porządku

    Przypominamy, że Straż Miejska Kalisza działając na zasadzie art. 10 Ustawy o czystości porządku w gminach jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli gospodarstw domowych na terenie Kalisza pod kątem:

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie,

- sposobu zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie.

    W ramach tych działań w 15 przypadkach ujawniono nieprawidłowości, a właścicieli tych nieruchomości i ich zarządców pouczono i wezwano do natychmiastowego usunięcia uchybień oraz postępowania zgodnie z przepisami Ustawy o czystości i porządku w gminach. W 6 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.

    Działania Straży Miejskiej Kalisza w zakresie kontroli gospodarstw domowych będą sukcesywnie powtarzane, w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z funkcjonariuszami Eko-Patrolu tel. 661430034.

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY