AKTUALNOŚCI

 4

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności - standardy i rekomendacje

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności - standardy i rekomendacje

 

     W dniach 14-15 listopada Funkcjonariuszki Straży Miejskiej wzięły udział w III ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kaliski. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz wyzwań pojawiających się w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności a także opracowanie optymalnego modelu edukacyjnego. Najbardziej widowiskowym elementem konferencji był atak dronów w szyku bojowym, przeprowadzony na kampusie studenckim przy ulicy Poznańskiej. Na miejsce wezwane zostały służby – straż pożarna, pogotowie, policja, straż miejska i rozpoczęły się działania. Straż Miejska Kalisza jako istotny element systemu zarządzania kryzysowego wzięła czynny udział w ćwiczeniach. Takie przedsięwzięcia zmierzają do podwyższenia poziomu zabezpieczenia chronionych obiektów, a jednocześnie wpływają na coraz większe zaangażowanie straży gminnych/ miejskich w działania związane z zarządzaniem kryzysowym w Polsce.

          Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w Konferencji. Tematyka poruszana w trakcie obrad panelowych do zagadnienia leżące w bezpośrednim zainteresowaniu Straży Miejskiej. Ponadto współpraca z Jednostkami Naukowymi w kontekście realizowanym przez Straże Gminne i Miejskie zadań, przyczynia się do tego, że w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej działania służb, inspekcji i podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo będą szybsze, trafniejsze i skuteczniejsze.

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY