PROFILAKTYKA

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych art. 11 punkt 8

Do zadań straży należy w szczególności:

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

U w a g a !

Zgłoszenia dotyczące realizacji wymienionych tematów prosimy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Straży Miejskiej Kalisza. W piśmie prosimy wskazać tematykę zajęć, wiek i ilość uczestników oraz przybliżony termin realizacji. Ponadto prosimy wskazać osobę do kontaktu podając numer telefonu.

Oferta Straży Miejskiej Kalisza działań profilaktycznych:

1. STRAŻ MIEJSKA

Spotkania z przedszkolakami mają na celu przedstawienie charakteru pracy Straży Miejskiej. Strażnik opowiada najmłodszym, jakie zadania i obowiązki wykonują osoby pracujące w służbach mundurowych. Dzieci mają okazję obejrzeć elementy umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego. Prelekcja to również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w czapce strażnika.


2. SAM W DOMU
Podczas zajęć z najmłodszymi strażnik omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci podczas samodzielnego przebywania w domu. Celem spotkania jest omówienie przestrzegania podstawowych zasad, aby być bezpiecznym. Strażnik informuje najmłodszych, do kogo dzwonimy w razie nagłych wypadków.


3. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego to zajęcia mające na celu zaznajomienie przedszkolaków z podstawowymi zasadami poruszania się na drodze. Głównym elementem spotkania jest praktyczna nauka przejścia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Strażnicy podczas zajęć kształtują prawidłowe zachowania dzieci w ruchu drogowym. W trakcie zajęć organizowane są konkursy, w których zwycięzcy otrzymują elementy odblaskowe.


4. OBCY
To zajęcia mające na celu przygotowanie najmłodszych na kontakt z obcą osobą. Strażnik w trakcie prelekcji uświadamia najmłodszych o zagrożeniach, jakie mogą spotkać dzieci w trakcie spotkania z obcym lub dorosłą osobą. Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych i zrozumienie przez nich podstawowych zasad: nie przyjmowania słodyczy, nie udzielania osobistych informacji, nie rozmawiania z obcymi, unikania odosobnionych miejsc, mówienia nie.

 

5. MAŁY OPIEKUN PSA
Spotkania polegają na przekazaniu najmłodszym dzieciom podstawowych wiadomości na temat zasad dotyczących sprawowania właściwej opieki nad psami. Prowadzący omawiają z dziećmi postępowanie w przypadku ataku agresywnego czworonoga. Celem zajęć jest również uświadomienie przedszkolakom, że posiadanie psa to nie tylko zabawa, ale również obowiązki. Ponadto w trakcie pogadanki poruszane są także tematy związane ze sprzątaniem odchodów pozostawionych przez pupila. Strażnik omawia również prowadzenie psa na smyczy, oraz zasady opieki nad czworonogiem w miejscach publicznych.


6. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

W trakcie ferii zimowych strażnicy miejscy prowadzą spotkania tematyczne na terenie kaliskich przedszkoli. Celem zajęć jest wypracowanie bezpiecznych zasad w trakcie zabaw zimowych. Strażnik wspólnie z dziećmi omawia zakres podstawowych zachowań dotyczących: nie wchodzenia na zamarznięte tafle lodowe, bezpiecznych zjazdów na sankach, rzucania śniegowymi kulami, uczestnictwa w kuligach i zaczepiania sanek do pojazdów mechanicznych.


7. BEZPIECZNE WAKACJE
Program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych mający na celu uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowana mają wpływ na przebieg bezpiecznej wakacji. Dzieci w trakcie zajęć uczą się budować podstawowe zasady bezpiecznej zabawy. Strażnicy miejscy uzmysławiają dzieciom, jakie zagrożenia wynikają podczas zabaw wakacyjnych, wskazują, jakie zagrożenia wynikają z bezmyślnych zabaw. Ponadto nabywają podstawową wiedzę na temat doboru miejsc zabawy z uwagi na bezpieczeństwo. Pokazanie dzieciom, jakie powinny przyjmować postawy podczas zabaw, unaocznienie dzieciom, zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami a także budowanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania przyrody to główny cel tych spotkań.


KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY