PROFILAKTYKA

44. BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

To pogadanki dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. W trakcie spotkań przedstawiane są podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach - komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Wśród seniorów rozdawane są ulotki informacyjne z numerami kontaktowymi, które są potrzebne w groźnych sytuacjach.

45. JAK PALIĆ CZYSTO WĘGLEM I DREWNEM
Ogrzewanie węglowe nie musi być śmierdzące i uciążliwe. Nawet w najstarszym piecu można palić praktycznie bez dymu i ciągłego doglądania kotłowni. Mając na uwadze powyższe w trakcie spotkań z mieszkańcami poruszana jest tematyka właściwego przetwarzania odpadów oraz eliminacji szkodliwego zadymienia. Funkcjonariusze dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu palenie w piecach tak, aby nie truć siebie oraz sąsiadów. Urozmaiceniem pogadanki są materiały edukacyjne z zakresu czystego ogrzewania, które jednocześnie są instruktarzem do praktycznego rozpalania ognia.

 

46. FESTYNY
W ramach współpracy Straż Miejska Kalisza bierze udział w festynach oraz innych spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez rady osiedli, placówki oświatowe czy inne instytucje i stowarzyszenia z Kalisza. Podczas spotkań ze społecznością znakujemy rowery, rozdajemy ulotki, organizujemy konkursy.

 

47. TRÓJKOŁOWYM ROWEREM W ALKOGOGLACH

Strażnicy miejscy prowadzą warsztaty edukacyjne dla osób, które mają okazję zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest tor jazdy trójkołowym rowerem, który należy pokonać w goglach symulujących stan pod wpływem alkoholu lub stan nietrzeźwości. W trakcie takich spotkań funkcjonariusze chcą tym samym zwrócić uwagę młodym osobom - przyszłym kierowcom oraz dorosłym - kierującym pojazdami na sposób postrzegania rzeczywistości w sytuacji, kiedy uczestnik ruchu znajduje się pod działaniem substancji psychoaktywnych. Omawiane są również skutki jakie mogą powstać przy braku rozwagi i lekkomyślności tego rodzaju postępowania.

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY